Privātuma politika

IK “Dod man ķepu” PRIVĀTUMA POLITIKA

 

 

Šī privātuma politika izstrādāta, lai Jūs informētu par datu apstrādi, lietojot mūsu mājaslapu.

Pārzinis – IK “Dod man ķepu”  reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, reģ.nr.40002122554, juridiskā un faktiskā adrese: Akāciju iela 6-42, Rīga, ir Pārzinis, kas izpilda Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 prasības Latvijā.

Šajā privātuma politikā aprakstīts, kā IK “Dod man ķepu” pārvalda, apstrādā un glabā personas datus, kas iesniegti mūsu pakalpojumu sniegšanas kontekstā. “Personas dati” attiecas uz jebkuru informāciju, kas attiecas uz identificējamu personu vai personas identitāti.

 

Piekrišana

Parakstoties uz mūsu pakalpojumiem vai aizpildot kontaktinformācijas veidlapu mūsu tīmekļa vietnē – www.4paws.lv vai citās IK “Dod man ķepu” piederošajās vietnēs, jūs piekrītat un pieņemat to, ka mēs varam apkopot, apstrādāt, uzglabāt un/vai izmantot personas datus, kas iesniegti saskaņā ar tālāk tekstā izklāstītajiem noteikumiem.

Sniedzot savu piekrišanu mums, jums tiek saglabātas tiesības uz jūsu personas datu labošanu, aizmiršanu un/vai dzēšanu.

 

Personas datu ievākšana un izmantošana

1.Neatkarīgi no kuras valsts jūs piekļūstat IK “Dod man ķepu” pakalpojumiem, personas datu apstrādē tiek ievēroti Regulas noteikumi. Jūs esat informēti, ka Jūsu personas dati Latvijā var tikt apstrādāti arī uz šīs valsts likuma pamata.

 1. IK “Dod man ķepu” informē, ka norādot savu e-pasta adresi, piekrītat, ka tā tiek iekļauta datu bāzē un uz to var tikt nosūtīts no tīmekļa vietnes www.4paws.lv paziņojums.

3.Jūs esat informēts, ka lietojot tīmekļa vietni www.4paws.lv, IK “Dod man ķepu” vai jebkura trešā persona, kas darbojas www.4paws.lv vārdā, var apkopot un uzglabāt datus, kas ļauj izsekot un uzskaitīt:

3.1. tīmekļa vietņu kopējo apmeklējumu skaitu;

3.2. katras konkrētās tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu;

3.3. www.4paws.lv apmeklētāju interneta pakalpojumu sniedzēju domēna vārdus;

3.4. IP adreses;

3.5. citus datus, kuru izmantošanas mērķis ir sistēmu administrēšanas nolūkos, kā arī lai kontrolētu www.4paws.lv tīmekļa vietnes izmantošanu un organizētu tās uzlabošanu.

Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati

 1. IK “Dod man ķepu” apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:
 • Efektīvu uzņēmuma pārvaldības procesu nodrošināšana
 • Biznesa plānošana un analītika
 • Personāla atlase un vadība
 • Pieteikumu izskatīšana un apstrāde
 • Jaunumu izsūtīšana
 1. IK “Dod man ķepu” apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
 • Ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpilde
 • Leģitīmās intereses nodrošināšana
 • Datu subjekta piekrišana

Personas datu glabāšanas ilgums

IK “Dod man ķepu” glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā IK “Dod man ķepu” var realizēt savas leģitīmās intereses;
 • kamēr IK “Dod man ķepu” pastāv juridisks pienākums datus glabāt saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 • kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

 

Personas datu saņēmēji

 1. Likumā noteiktos gadījumos IK “Dod man ķepu” var nodot informāciju trešajām personām. Tāpat IK “Dod man ķepu” var izmantot ārpakalpojumus, lai nodrošinātu efektīvāku savu funkciju veikšanu.
 2. IK “Dod man ķepu” tīmekļa vietnē www.4paws.lv apkopotos un uzkrātos datus informatīvos nolūkos un statistikas veikšanas nolūkos ir tiesīga nodot arī citiem uzņēmumiem. DATI, KAS ĻAUTU IDENTIFICĒT PERSONU, ŠAJĀ PROCESĀ NETIEK ATKLĀTI UN NETIEK NODOTI TREŠAJĀM PERSONĀM
 3. Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm.

 

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

 

 1. Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus IK “Dod man ķepu” par Jums apstrādā, sazinieties ar mums, izmantojot norādīto kontaktinformāciju.
 2. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem.
 3. IK “Dod man ķepu” veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi).
 4. Ja Jums šķiet, ka Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, Jūs varat iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei.

 

Sīkdatnes

Sīkdatnes ir teksta datne, kas tiek ievietota mājas lapas lietotāja datora pārlūkprogrammā, lai uzlabotu mājas lapas darbību. Saglabātas sīkdatnes ļauj mums atpazīt jūsu datoru un izvēlētos iestatījumus. Atkārtoti apmeklējot IK “Dod man ķepu” mājas lapu un, izmantojot tikai ar paroli pieejamas mājas lapas sadaļas, sīkdatnes ļauj izvairīties no atkārtotas datu ievades.

 

Kāpēc IK “Dod man ķepuizmanto sīkdatnes?

 

 1. IK “Dod man ķepu” izmanto sīkdatnes šādiem mērķiem:
 • sesiju pārvaldībai
 • mājaslapas funkcionalitātes nodrošināšanai;
 • iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku;
 • uzlabotu vietnes darbības efektivitāti.
 1. Sīkdatņu ietvaros veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir IK “Dod man ķepu” leģitīmā interese.
 2. IK “Dod man ķepu” neizmanto sīkdatnes, lai veiktu lietotāju paradumu izsekošanu, tāpēc IK “Dod man ķepu” informē par sīkdatņu izmantošanu, bet neprasa Jūsu piekrišanu sīkdatņu ievietošanai atbilstoši likuma prasībām.
 3. IK “Dod man ķepu” nesaista lietotāja IP adresi un e-pasta adresi ar datiem, kas ļauj identificēt šo lietotāju. Tas nozīmē, ka katra lietotāja sesija tiks reģistrēta, taču tīmekļa vietnes www.4paws.lv lietotājs paliks anonīms.

Trešo personu sīkdatnes

IK “Dod man ķepu” mājas lapā var būt trešo personu sīkdatnes, piemēram, Google Analytics. Google Analytics rīku nodrošina Google Inc. (ASV uzņēmums), kuram ir piekļuve šī rīka vāktajiem statistikas datiem.

 

Sīkdatņu kontrole

 

 1. Datu subjekts var dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles (sīkāka informācija –www.youronlinechoices.com/lv).
 2. Jūs varat dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas Jūsu datorā, un uzstādīt iestatījumos, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt. Ņemiet vērā, ka tādā gadījumā ir manuāli jānorāda izvēle katru reizi, kad apmeklējat vietni, un daži pakalpojumi un mājas lapas funkcijas var nedarboties.

 

Izmaiņas Privātuma politikā

 

Šī privātuma politika ir spēkā no 2019.g. 8.maija. IK “Dod man ķepu” ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas, kuras tiek publicētas tīmekļa vietnē www.4paws.lv.